iNeurocampus
¿Le interesan nuestros Másteres? Llámenos al
+34 932 478 023

Curs e-learning de demències

Curs <i>e-learning</i> de demències

5ª edició - 2n torn

Curso ofrecido en colaboración con:

CAMFiC
Viguera Editores

CAMFiC
Período lectivo: Del 04 de mayo del 2015 al 31 de agosto del 2015
Estado actual: Cierre lectivo
Acceso al Curso
Contactar
Próxima Edición
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
AIFICC
Institut d'Assistència Sanitària
Edició en català

Procés d'inscripció obert fins el 3 de maig de 2015 Professors: Metges de família, infermeres, neuròlegs, neuropsicòlegs, psiquiatres, etc. Inici del curs: 4 de maig de 2015 Durada: 60 hores Preu del curs: 325€ Preu socis CAMFiC / semFYC / AIFICC: 250€ Preu subvencionat: 50€

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 6,8 crèdits
Contactar
Próxima Edición
OBJECTIU Millorar la capacitat dels professionals sanitaris d'atenció primària en el camp de les demències.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
»
Conèixer les derivacions cardíaques i la seva relació amb les segments (cares) del cor.
»
Ser capaços de valorar un ECG per la seva correcta interpretació (correcta realització).
»
Ser capaços de fer una lectura sistemàtica d'un ECG normal (ritme, freqüència cardíaca, eix, interval PR, QRS, segment ST, interval QT i ona T)
»
Conèixer i valorar l'eix cardíac i la seva implicació clínica.
»
Avaluar i diferenciar les alteracions del ritme més freqüents en Atenció Primària.
»
Ser capaços de classificar les possibles alteracions del segment PR i la seva implicació terapèutica.
»
Diferenciar un bloqueig de branca dreta i esquerra.
»
Conèixer el diagnòstic diferencial de l'ascens/descens del segment ST.
»
Valorar les principals patologies que alteren la repolarització.
»
Ser capaços d'analitzar i interpretar les alteracions electrocardiogràfiques d'algunes patologies.
METODOLOGIA Els alumnes es distribuiran en aules virtuals. Comptarà amb la presència d'un tutor, que serà el dinamitzador del curs. El tutor respondrà els dubtes que es plantegin en un termini màxim de 48 hores.

La metodologia didàctica del curs es fonamenta en l'estudi del material didàctic que te com a fil conductor casos clínics, i en els debats promoguts per tutors experts.

El material d'estudi està elaborat per professionals de reconeguda experiència clínica i el curs es realitzarà mitjançant la plataforma virtual de CAMFiC, desenvolupada per Viguera Editores, amb accés personalitzat per a cada alumne.

L'aula virtual és l'espai on es desenvoluparà el curs. En ell es trobarà el material didàctic amb els continguts, la bibliografia, els enllaços recomanats, el correu personal per a la comunicació amb el tutor i la resta d'alumnes de l'aula, el fòrum del curs, l'agenda de treball, les activitats que cal realitzar i la guia d'estudi del curs.

Durant les primeres setmanes d'inici del curs es realitzarà la formació específica i tutoritzada per facilitar als alumnes l'ús adequat de la plataforma virtual d'aprenentatge.
Contactar
Próxima Edición
PROGRAMA Deteriorament cognitiu
»
concepte
»
diagnòstic
»
conducta i seguiment
Clínica i diagnòstic de les demències
»
clínica
»
test cognitius
»
exploracions
»
diagnòstic diferencial
»
altres demències
Tractament farmacològic i etiològic
»
indicacions
»
tipus de tractaments
»
efectes secundaris
»
seguiment del tractament
Atenció i cura a la persona malalta
»
valoració de necessitats
»
adaptació del domicili
»
pla de cures
Atenció al cuidador i a la família
»
valoració de necessitats
»
visites de seguiment al cuidador
»
recursos a la comunitat
Rehabilitació cognitiva
»
tècniques d'estimulació cognitiva
Comorbiditats i seguiment
»
patologia aguda i crònica
»
seguiment
»
plan terapèutic
Trastorn de la conducta
»
factors desencadenants
»
manifestacions
»
abordatge terapèutic: farmacològic i no farmacològic
Aspectes ètics i legals
»
voluntats anticipades
»
incapacitació
»
decisions al final de la vida
Contactar
Próxima Edición
AUTORS Emili Burdoy Joaquin. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Equip d’Atenció Primària Collblanc del Consorci Sanitari Integral. Membre del Grup de Treball de “Gent Gran” de la CAMFiC.

Francisco Cegri Lombardo. Diplomat en Infermeria. Equip d’Atenció Primària Pare Claret. Barcelona. Membre del Grup de Treball de Patologia Vascular de la CAMFiC. Membre del Grup de Treball de Tecnologies de la Informació i Comunicació de la CAMFiC.

Gabriel Coll de Tuero. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Equip d’Atenció Primària d’Anglès (CAP Dr. Ramon Vinyes) i assessor i col·laborador de la Unitat de Recerca de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona.

Montserrat Coma Solé. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Equip d’Atenció Primària Les Planes de Sant Joan Despí. Membre del Grup de Treball de “Gent Gran” de la CAMFiC.

Josep Lluís Conde Sala. Doctor en Psicologia. Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències (UVaMID). Institut d’Assistència Sanitària de Girona.

Josep Garre Olmo. Epidemiòleg i Doctor en Psicologia. Tècnic de la Unitat de Recerca de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona.

Ellen Gelpi Mantius. Neuropatòloga. Banc de Teixits Neurològics. Universitat de Barcelona-Hospital Clínic.

Esther Limón Ramírez. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Equip d’Atenció Primària Mataró 7, Ronda Prim. Membre del Grup de Treball d’ATDOM de la CAMFiC. Membre del grup de "Cuidados Paliativos" de la semFYC i membre del grup TIC de la CAMFiC.

Secundino López-Pousa. Especialista en Medicina Interna i Neurologia. Coordinador de la Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències i cap de la Unitat de Recerca de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona.

Manuela Lozano Gallego. Neuropsicòloga de la Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona.

María Jesús Megido Badia. Diplomada en Infermeria i Llicenciada en Pedagogia. Equip d’Atenció Primària Centre de L’Hospitalet. Coordinadora del Grup de Gent Gran de la AIFICC. Membre del Grup de Demències de la semFYC . Professora Associada de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Silvia Monserrat Villa. Llicenciada en Traducció i Interpretació. Secretària tècnica del Comitè d’Ètica en Investigació Clínica i de la Unitat de Recerca de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona.

Sebastià Río Subirana. Geriatra. Màster en Gerontologia. Centre Geriàtric Llars Mundet. Barcelona. Membre del Grup de Treball de "Gent Gran" de la CAMFiC.

Antoni Rodríguez. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Equip d’Atenció Primària d’Anglès (CAP Dr. Ramon Vinyes) i assessor i col·laborador de la Unitat de Recerca de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona.
Contactar
Próxima Edición
REQUERIMENTS Alumne:
Habilitats bàsiques en el maneig de l'ordinador, la gestió de correu electrònic personal i la navegació per Internet.

Ordinador o PC:
»
Sistema operatiu Windows XP o superior (Vista, Windows 7 o Windows 8).
»
Sistema operatiu Mac OS 10.X (Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion o Mavericks).
»
Connexió a Internet(Router ADSL/cable/altres).
»
Navegador Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera o Internet Explorer 9 o superior.
»
Tenir instal·lats el programa Flash Player 8.0, el programa Adobe Acrobat Reader i el programa QuickTime (si no es disposa d'aquests programes es poden descarregar de la web del curs).
Contactar
Próxima Edición